Bijlagen

Bijlage 1a: Beleidsintensiveringen investeringen

Bijlage 1a: Beleidsintensiveringen investeringen

(bedragen x € 1.000)

Noodzakelijke uitvoering investeringen

2022

2023

2024

2025

Programma 2 Leefomgeving

Infraplan 2022

1.258

1.283

1.309

1.335

Rotonde Tijvoortsebaan/Turnhoutsebaan

1.800

-

-

-

Brug Nieuwkerkbaantje

170

-

-

-

Openbare verlichting

165

-

-

-

Vervangen speeltoestellen 2022

15

-

-

-

Proeftuin: Nieuwkerksbaantje

-

-

350

-

Proeftuin: Rotonde

530

-

-

-

Proeftuin: Verplaatsen gemeentewerf

-

925

-

-

Herplant bomen

100

-

-

Groen infraprojecten

190

Infraplan riolering 2022-2025

1.400

1.400

1.400

1.400

Infraplan riolering 2022-2025 em

50

50

50

50

(bedragen x € 1.000)

Wensen

2022

2023

2024

2025

Programma 2 Leefomgeving

Brandputten

170

-

-

-

Programma 4 Bestuur en organisatie

Geluidsinstallatie Raadszaal

175

-

-

-

(bedragen x € 1.000)

Nagekomen wensen

2022

2023

2024

2025

Programma 1 Inwoners

Vervanging velden MHC Goirle

1.557

-

-

-

Totaal Investeringen

Totaal noodzakelijk beleid

5.678

3.658

3.109

2.785

Totaal gewenst beleid

345

-

-

-

Totaal nagekomen wensen beleid

1.557

-

-

-

Totaal

7.580

3.658

3.109

2.785

Deze pagina is gebouwd op 09/27/2021 14:44:47 met de export van 09/27/2021 14:39:15