Financiële begroting

Meerjarenramingen

Meerjarenramingen

Nr.

Omschrijving programma

2022

2023

2024

2025

1

Inwoner

27.806

27.928

27.919

27.804

2

Leefomgeving

7.764

7.791

7.920

7.867

3

Bedrijvigheid

252

241

241

241

4

Bestuur en organisatie

1.843

1.836

1.794

1.805

Algemene dekkingsmiddelen

-44.727

-43.608

-42.967

-42.603

Overhead

6.857

6.749

6.700

6.651

Subtotaal

-205

937

1.607

1.765

Mutatie reserves

-590

-578

-579

-579

Resultaat

-795

359

1.028

1.186

Deze pagina is gebouwd op 09/27/2021 14:44:47 met de export van 09/27/2021 14:39:15